Dilemma1914
Digitalt spil om første verdenskrig på Mosede Fort

Dilemma1914 er et digitalt spil om første verdenskrig, til skoleklasser der besøger Mosede Fort. En kort film der sætter problematikken i spil: Eleverne skal vælge hvad det neutrale Danmark skal gøre, når stormagterne presser på under krigen. Herefter sendes eleverne ud på fortet med spillet på iPads og skal opsøge 4 dilemmaer, hvor de præsenteres for videoer med for- og modargumenter. For eksempel skal de vælge om regeringen skal indføre censur over for pressen, som skriver om emner der er følsomme overfor Danmarks neutralitet?

iPad spil
For at aktivere dilemmaerne, skal eleverne finde markører der er opsat ved specifikke steder på fortet, og skanne dem med iPad’ens kamera. Herefter er spillet i gang. Man orienterer sig via et oversigtskort der er indbygget i App’en, der samtidigt giver en status over hvilke steder man har besøgt, og hvilke argumenter man endnu mangler at afspille.

Case_Dilemma1914_side1

Video dilemmaer
For- og imod argumenterne for de 4 dilemmaer som eleverne skal tage stilling til, er tilrettelagt som videoklip med 2 forskellige skuespillerstemmer. Når man har hørt 2 modstridende argumenter til et dielmma, får man mulighed for at vælge hvliket argument man vil følge. Hvis man er i tvivl kan man gå tilbage til posterne, og nu høre nye argumenter for begge synspunkter. Når man har været igennem alle posterne, får man et oversigtsbillede af sine valg, der kan deles via email.