Kulturstrømme
Lysinstallationer til kulturnatten på Frederiksberg

Kulturnatten 2017 på Frederiksberg blev markeret med projektet “Kulturstrømme”, bestående af markante lysinstallationer på Frederiksberg Rådhus, Storm P Museet, Frederiksberg Bibliotek, og Cisternerne i Søndermarken. Lysinstallationerne var opbygget så de signalerede strømme eller et “flow af energi” imellem kulturinstitutionerne – med Frederiksberg Rådhus som centrum.

Triangulære lysmoduler
Kulturstrømmenes installationer blev bygget op af triangulære lysmoduler, sat sammen så de skabte flotte former, der snoede sig op af bygningerne. Opad facaden på Frederiksberg Rådhus opbyggedes der 2 massive strømme af lys, der ledte ned og ud i hver sin retning. På de andre institutioner var der ligeledes lysstrøm, der voksede henover jorden og op ad facaderne, i lidt mindre format. Ved Cisternerne blev lysformerne opbygget som en udvidelse af skaktbygningernes eksisterende traingulære form – som frit stående triangulære lyselementer.

Visuelt udtryk
Det visuelle udtryk oplevedes som en mellemting imellem vandstrøm og elektrisk strøm – skabt med pulserende lysanimationerer. Farvetemaet tog udgangspunkt i blåt, men kombineredes også med varme, kropslige farver. Energien imellem kulturinstitutionerne blev visualiseret som lys der pulserede og bevægede sig glidende både nedad og opad formerne. Formgivningen og visualisering var distinkt, så man ikke var i tvivl om at institutionerne hørte sammen. Lysinstallationerne suppleredes endvidere med højtalere, der afspillede en flydende og pulserende lydkomposition der var synkroniseret med lyset.

Tilsammen skabtes et synligt og spektakulært visuelt udtryk – der gav en Kulturnat stemning, som ikke undgik at blive bemærket. Installationerne byggede på erfaringer og udstyr, fra No Parkings lysinstallationer sidste år til Kulturnattens portaler.