Kulturnatten 2016
Video- og lysinstallationer i København

Kulturnatten er en særlig begivenhed hvor byen åbner sine døre op og inviterer indenfor. En af de mange tiltag som Foreningen Kulturnatten København laver, er at lyse byen op med flotte lysinstallationer. I den forbindelse blev No Parking bedt om at skabe 4 lysinstallationer på centrale knudepunkter i byen. No Parking lavede lys- og videoinstallationer på Nørreport Station, Kongens Have, Dronning Louises Bro og på Frederiksberg Rådhus’ facade. Installationerne blev udarbejdet i samarbejde med lydkunstner ULYD, billedkunstner Maj-Britt Boa og animationsinstruktør Marco Sandeman. Opsætningerne blev lavet i samarbejde med Tuxen AV-Center.

Video- og lysinstallationer
På Nørreport og Frederiksberg Rådhus arbejdede No Parking med store videoprojektioner der indgik i arkitekturen. På de 2 andre installationer lavede vi deciderede lysinstallationer. Hertil producerede vi 100 stk. lysende LED trekanter, der blev fordelt imellem lokationerne. Lyset blev programmeret til at tone op og ned med forskellige farver, i takt til lydfortællinger fra flere højtalere – skabt af lydkunstneren ULYD. Tilsammen skabtes der et poetisk udtryk med titlen: “Du er et Menneske”.

Levende projektioner i vinduerne på Frederiksberg Rådhus

Visuelt sprog
No Parking skabte et indlevende billedsprog på videoprojektionerne. Igennem vinduerne på Frederiksberg Rådhus var der animationer af levende silhouetter der myldrede rundt i travlhed. Silhouetterne trak f.eks. virtuelle persienner for vinduerne, hvilket skabte forvandling ind i nogle farverige universer. Pludselig blev vinduespartiet til et stort dybhavs akvarie med lysende undervandseksistenser. På et andet tidspunkt voksede skovens vilde planter og dyr op, eller en solnedgangshimmel blev oplyst med en dans af fugleflokke. De skiftende scenarier ledsagedes af diskrete lydeffekter og stemningsskabende lys på balkonen. På Nørreport blev betonopbygningen oplyst nedefra, af en stor videoprojektion med en tidsrejse ind i et lignende visuelt univers. Her oplevede man f.eks. at være på bunden af havets dyb, at beskue byens pulserende lys, eller et regnvejr der skabte et utal af blå digitale bølger. Videosekvenserne blev her ledsaget af en lydside med lydeffekter, musik og poesi.

Lysinstallationerne har krævet stor planlægning og produktion for No Parking. Derfor blev de mest komplekse af installationerne forinden opbygget som computergrafik, for at udforske de tekniske og æstetiske løsningsmodeller. Der blev lavet test med LED trekanterne, og projektionerne blev afprøvet i mindre målestok på lokationerne. Sidst men ikke mindst blev sikkerheden og praktikken gennemgået med Københavns Kommune og politiet.