Vadehavscentret


I 2014 blev Vadehavet i Danmark oplistet som et Unesco verdensarv område. Kun få år efter kan Vadehavscentret åbne med et nyt besøgscenter og en ny udstilling. Den nye bygning er tegnet af arkitekt Dorthe Mandrup og udstillingen er lavet af JAC studios i konsortium med No Parking. Konsortiet har været med fra starten af byggefasen – med til at bestemme udstillingsrummene, har udviklet formidlingen og leveret inventar samt AV/IT-udstyr.

Den nye udstilling TRÆKFUGLENES VADEHAV viser Vadehavet og trækfuglene på en poetisk, æstetisk og moderne måde. Her er oplevelser, der inddrager centrets gæster i Vadehavets forunderlige verden med både leg og læring. Udstillingen bringer de besøgende tæt på og fortæller om tidevandet, dyrelivet, stormfloder, trækfugle og store sværme. Der benyttes mange projektioner og flere steder er der taktile installationer, der skaber forståelse via interaktion.

Eksempelvis kan man udforske tidevandets kræfter i interaktiv sandkasse, hvor man kan eksperimentere med at bygge diger, og forsøge at forhindre vandet i at oversvømme Ribe by. En sensor aflæser sandets højde og leder vandmasserne ud i de lave områder. Et andet sted kan man rotere månen rundt om jorden, og se hvordan der skabes høj- og lavvande. No Parking har stået for udviklingen af de interaktive installationerne, som er tegnet af JAC Studios og bygget op i lækre naturmaterialer. I et af udstillingsrummene er der opstillet kikkerter, hvor man kan udforske modeller af fugle via Virtual Reality. Andre steder i udstillingen er der spil, der henvender sig til den yngre målgruppe.

På et af de interaktive spil, gælder det om at hjælpe en vadefugl med at søge føde på Vadehavet. Man navigerer fuglen rundt via 4 knapper, og skal nå at fylde dens fedtdepoter op inden tiden er gået. På et andet spil kan man komponere musik med fuglestemmer fra forskellige vadefugle. Man opdager her at hver fuglestemme har et særligt kendetegn – men at fuglestemmerne alligevel har en fælles karakteristik og rytme.

Alt i alt har No Parking leveret mere end 25 installationer, hvoraf nogle består af flere komponenter og dele. Udstillingen er blevet automatiseret med et centralt styresystem. Vi har leveret en APP som besøgende kan bruge på vej til Vadehavet og som audioguide i udstillingen. Det nye Vadehavscenter har fået meget fine anmeldelser for både byggeri og udstilling. Politikens kulturanmelder gik hele vejen og gav det gav 6 hjerter ♥♥♥♥♥♥